Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa

logo-kndjKoło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa powstało z myślą o słuchaczach studiów doktoranckich, którzy chcieliby rozwijać swoje zainteresowania językoznawcze i popularyzować wiedzę z tego zakresu. W spotkaniach Koła oprócz doktorantów mogą uczestniczyć także studenci oraz osoby, które ukończyły już studia, ale chciałyby wspólnie z nami działać naukowo.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa skupia się nad wieloma aspektami językoznawczymi. Przedmiotem zainteresowania są m.in. społeczne praktyki komunikowania się, socjolingwistyka, dydaktyka, glottodydaktyka, translatoryka. W swoich działaniach dążymy do tego, aby członkowie Koła mogli uczyć się także od siebie nawzajem, na przykład poprzez udział we wspólnych dyskusjach i projektach, podczas których mamy możliwość wymieniać się cennymi doświadczeniami w pracy młodego badacza.

Dążymy do jednoczenia się doktorantów językoznawstwa, dlatego członkami Koła są doktoranci nie tylko filologii polskiej, ale także kierunków neofilologicznych. W ramach działalności członkowie Koła mają sza6c Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwansę organizować szereg przedsięwzięć, które są nie tylko okazją do promowania studiów filologicznych, ale przede wszystkim do ciągłego rozwijania się.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Opiekun Koła: dr hab. Iwona Loewe

kolo.doktorantow@gmail.com

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE KOŁA:

20 lutego (poniedziałek) o godz. 18:00 w p. 517