Studenckie Koło Naukowe Językoznawców – sekcja współczesnego języka polskiego

6d studenckie koło naukowe językoznawców - KopiaSekcja współczesnego języka polskiego organizuje cykliczne spotkania dyskusyjne, podczas których studenci realizują naprzemiennie dwa bloki tematyczne: „Język w świetle odkryć nauki” oraz „Przegląd metod językoznawczych”. SKNJ ponadto dwa razy w roku akademickim organizuje konferencje i warsztaty językoznawcze w Szczyrku. Działalność w kole naukowym stwarza możliwość pogłębiania swojej wiedzy o języku. Członkowie koła mogą prezentować wyniki swoich badań w trakcie konferencji naukowych, a także publikować swoje prace w przygotowywanych do druku tomach. Studenckie Koło Naukowe Językoznawców zachęca również wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w cyklicznych spotkaniach, których przedmiot stanowią „Metodologie współczesnego językoznawstwa”.

Zapraszamy!

Opiekun Koła: dr Karolina Lisczyk
Facebook