Studenckie Koło Naukowe Językoznawców – sekcja historycznojęzykowa

6e SKNJ sekcja historycznojęzykowaSekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców istnieje od 2003 r. Nasi członkowie i sympatycy to studenci filologii polskiej oraz doktoranci Instytutu Języka Polskiego UŚ.

W trakcie spotkań Koła dyskutowane są różne zagadnienia metodologiczne i teoretyczne z zakresu językoznawstwa historycznego. Młodzi lingwiści nie poprzestają jednak na zapoznawaniu się z językoznawczymi badaniami diachronicznymi i poczynionymi na tym gruncie ustaleniami, ale także sami próbują rozpoznać i zgłębić istotę językowych przekształceń.

Sekcja Historycznojęzykowa organizuje cykliczne – co dwa lata – konferencje naukowe „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (od 2004 począwszy), w których biorą udział zarówno studenci, doktoranci jak i młodzi doktorzy (do 35. roku życia) zainteresowani problematyką historycznojęzykową. Referaty wygłoszone w trakcie dotychczasowych spotkań naukowych złożyły się na sześć tomów opublikowanych w Katowicach nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2006; T. 2. Red. K. Kleszczowa, A. Rejter. Katowice 2008; T. 3. A. Rejter. Katowice 2010; T. 4. Red. J. Przyklenk, A. Rejter. Katowice 2012; T. 5. Red. J. Przyklenk. Katowice 2014; T.6. J. Przyklenk, W. Wilczek. Katowice 2016). W listopadzie 2016 roku odbyła się siódma konferencja „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Opiekun Koła: dr Wioletta Wilczek
Facebook