PROJEKTY BADAWCZE

  • projekt badawczy nr 2bH 15 0083 83 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r. pt. Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy – koncepcje – perspektywy. Badania inter- i transdyscyplinarne – kierownik: prof. dr hab. Jolanta Tambor.
  • projekt badawczy nr 2aH 15 0208 83 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015 r. pt. Opis stereotypów narodowych jako kategorii pamięci kolektywnej w dyskursie tożsamościowym Polaków (badania etnolingwistyczne) – kierownik: dr hab. Aleksandra Niewiara.
  • projekt badawczy promotorski nr NN 104 388 040 pt. Opis procesów mentalnych w polszczyźnie. Studium leksykalno-semantyczne – kierownik: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (od 2011 do 2015).