Spotkanie z Wojciechem Malajkatem oraz warsztaty „Ile można wyrazić głosem?”

Spotkanie z Wojciechem Malajkatem oraz warsztaty „Ile można wyrazić głosem?”

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich i Instytut Języka Polskiego UŚ zapraszają 13.04.2016 r. na spotkanie z Wojciechem Malajkatem aktorem, reżyserem, pedagogiem, rektorem-elektem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wydarzeniem towarzyszącym będą warsztaty pracy nad głosem.

Sylwetka gościa spotkania: malajkat www
Wojciech Malajkat – wybitny polski aktor teatralny i filmowy, ale także reżyser, pedagog; profesor zwyczajny Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Studiował na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Występował na wielu scenach m. in. w Teatrze Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza i Teatrze Narodowym. Spośród licznych Jego talent aktorski był wielokrotnie nagradzany na festiwalach teatralnych, otrzymał m. in. Nagrodę im. Leona Schillera (1988) czy Nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego (1988).

W ramach wydarzenia odbędą się także warsztaty „Ile można wyrazić głosem?”.

Spotkanie odbędzie się 13.04.2016r. (środa)
o godz. 11.30 w sali 013.
Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Wstęp wolny

Casting do programu telewizyjnego Brawo polski!

Casting do programu telewizyjnego Brawo polski!

Szukamy wśród naszych gości zagranicznych studiujących na Uniwersytecie Śląskim oraz uczniów Szkoły JęzCASTING1.cdryka i Kultury Polskiej osób, które poprowadzą telewizyjny program edukacyjno-kulturalny adresowany do młodzieży. Tematem programu są zagadnienia związane z poprawną polszczyzną.

Lubisz wyzwania?

Chcesz sprawdzić swoje umiejętności przed kamerą?

Czekamy właśnie na Ciebie!

Chętnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających imię i nazwisko, numer telefonu, zdjęcie oraz krótki opis swojej osoby na adres brawopolski@gmail.com.

Casting jest elementem projektu Brawo polski! dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych” .

Beznazwy-2

 

O tajnikach dobrego dziennikarstwa – spotkanie z Grzegorzem Miecugowem

O tajnikach dobrego dziennikarstwa – spotkanie z Grzegorzem Miecugowem

miecugow www8 marca 2016 o godzinie 11.30 w sali Rady Wydziału (pl. Sejmu Ślaskiego 1) odbyło się spotkanie z wybitnym dziennikarzem, redaktorem radiowej Trójki, prowadzącym znane programy publicystyczne takie jak Szkło kontaktowe czy Inny punkt widzenia emitowanych na antenie TVN24 – Grzegorzem Miecugowem. Spotkanie poświęcone tajnikom dobrego dziennikarstwa zorganizowała Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Instytut Języka Polskiego.

Spotkanie adresowane było do wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem tajników dziennikarstwa i mediów masowych. Grzegorz Miecugow – polski dziennikarz, redaktor radiowej Trójki, wydawca i prezenter Wiadomości w TVP1, twórca i prezenter Faktów w TVN  zaprezentował sposoby dobrych praktyk dziennikarskich. Za przykład posłużyły dwa programy telewizyjne, których głównym prowadzącym jest zaproszony gość, Szkło kontaktowe oraz Inny punkt widzenia. 

W ramach spotkania można było nie tylko wysłuchać ciekawego wystąpienia pt. „Szkoło kontaktowe z innego punktu widzenia. Tajniki dobrego dziennikarstwa”, ale przede wszystkim zadać pytanie tej wybitnej postaci ze świata mediów.

Miecugow5 Miecugow6 Miecugow2 Miecugow Miecugow4
Miecugow3 Miecugow9 Miecugow8 Miecugow7 Miecugow10

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka

Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka

Konferencja naukowa „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. Teoria i praktyka” zorganizowana przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki.

2 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach już po raz trzeci spotkali się badacze z różnych dyscyplin naukowych: językoznawcy, kulturoznawcy, komunikolodzy, medioznawcy oraz politolodzy po to, żeby omówić problem autopromocji, autoprezentacji i wizerunku w mediach masowych. Celem konferencji było zebranie refleksji na tematy rozmaitych form i przejawów autopromocji, autoprezentacji i wizerunku w przestrzeni medialnej.

prof. B. Witosz, mgr E. Tyc prof. M. Fleischer dr A. Siemes prof. I. Loewe, dr A. Jezierska-Wiśniewska, dr M. Grech, mgr E. Tyc dr E.Ficek
prof.M.Kledzik dr Z.Bednarek dr A. Warzecha prof. I. Loewe, dr W. Wilczek, dr B. Duda mgr M.Flont
publicznosc2 prof.B Witosz, dr K. Sujkowska-Sobisz, dr E. Bilas-Pleszak prof. E. Slawkowa, dr R. Pietkowa mgr A.Bronder Siemes,Fleischer, dr M.Wszołek
prof. K. Wyrwas, dr K. Lisczyk-Kubina, mgr E. Tyc, mgr A. Kalisz prof. E. Sławkowa, prof. A. Rejter, dr K. Sujkowska-Sobisz, dr R. Pietkowa dr B.Orzeł, mgr K.Łapińska prof. B. Witosz, prof. J. Warchala materialy

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

Z przyjemnością polecamy uwadze Państwa najnowszą logopedyczną publikację Instytutu pod red. Danuty Pluty-Wojciechowskiej przy współudziale Anny Płonki pt. „Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów”.

Książka jest adresowana do specjalistów zajmujących się pomocą osobom z zaburzeniami artykulacji, w szczególności zaś do logopedów. Zagadnienia podejmowane przez autorów tekstów z pewnością zainteresują także językoznawców, pedagogów, psychologów i lekarzy. Zaburzenia realizacji fonemów przedstawione są z różnych perspektyw, co czyni opracowanie tym bardziej cennym. Autorzy artykułów podejmują tematykę związaną z diagnozą systemu fonetyczno-fonologicznego, czynnikami warunkującymi jego rozwój, a także – co szczególnie istotne – z terapią logopedyczną. W monografii odnajdujemy również doniesienia odzwierciedlające wyniki najnowszych badań dotyczących zaburzeń systemu fonetyczno-fonologicznego. Autorami tekstów są znani w środowisku logopedycznym naukowcy i praktycy, logopedzi i lekarze. Opracowanie zawiera także recenzje najnowszych książek dotyczących zagadnień logopedycznych. Więcej informacji o książce, a także o możliwości jej nabycia lub wypożyczenia na ibuk.pl znajdą Państwo na stronie Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/11263. Spis treści i wstęp są dostępne na stronie http://wydawnictwo.us.edu.pl/…/diagnoza_i_terapia_czw_st.pdf.

Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym

Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym

Serdecznie polecamy nową publikację Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego autorstwa Dagmary Bałabaniak i Barbary Mitrengi pt. „Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym”. Publikacja dotyka zagadnienia intensyfikacji wyrażeń. Ponieważ intensywność jest pojmowana w sposób semantyczny, zakres pracy obejmuje jednostki leksykalne zbliżone znaczeniowo do współczesnego „bardzo”.

Opis diachroniczny został powiązany z opisem synchronicznym, co umożliwiło prezentację funkcjonowania jednostek typu „diabelnie”, „przednie”, „wysoce” w dawnej i obecnej polszczyźnie. Wykorzystanie obu perspektyw pozwoliło na to, by z jednej strony przedstawić genezę i przemiany konkretnych wyrażeń, z drugiej zaś – uchwycić mechanizm językowy, który leży u źródła tych przemian.

Książka adresowana jest do językoznawców, m.in. badaczy dawnej i współczesnej polszczyzny, lingwistów zainteresowanych przemianami zachodzącymi w języku polskim oraz statusem jednostek w polszczyźnie, studentów kierunków polonistycznych oraz miłośników języka polskiego, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat sposobów wyrażania intensywności w języku.Monografia mieści się w projekcie badawczym pt. „Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym”. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS2/04643.

Książkę można nabyć w Wydawnictwie UŚ :http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/11513. Informacje na temat monografii – spis treści, wstęp oraz indeks omówionych wyrazów – znajdują się na stronie: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/polskie_intensyfikatory_czw_st.pdf

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka już w wolnym dostępie

Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka już w wolnym dostępie

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją, której wydanie było współfinansowane przez Instytut Języka Polskiego Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. pod redakcją naukową Katarzyny Węsierskiej, Wydawca Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 312; ISBN 978-83-61339-15-1

Publikacja zawiera film Porozmawiajmy o jąkaniu… wywiad z prof. Marilyn Langevin (Uniwersytet Alberty, Kanada).

„[…] prezentowany tom dotyczący teorii i praktyki badań nad zaburzeniami płynności mówienia jest znaczącym osiągnięciem naukowym; stanowi istotny etap w kształtowaniu się refleksji metodologicznej w duchu psychologii humanistycznej i porozumienia (współpracy) wielu dyscyplin naukowych.

Lektura tej znakomitej monografii sprzyjać będzie popularyzowaniu ustaleń wynikłych z syntezy trans-, multi- oraz interdyscyplinarnej refleksji na temat zaburzeń płynności mówienia. Pomocna będzie zapewne w doskonaleniu nowoczesnych programów studiów logopedycznych jak i w popularyzowaniu najnowszych metod diagnozy i terapii logopedycznej […].

Zawarte w przedstawionej pracy teksty powinny zainteresować zarówno studentów logopedii, logopedów – praktyków jak też inne osoby, które z racji swojej pracy zawodowej czy prowadzonych badań naukowych mają do czynienia z zaburzeniami płynności mówienia […], np. psychologów, pedagogów, językoznawców, lekarzy (zwłaszcza neurologów), terapeutów (neurologopedii) i in.”

Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Ożdżyńskiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Do pobrania: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA