Będziemy działać profesjonalniej, czyli lepiej, łatwiej, szybciej! „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu FIO

Będziemy działać profesjonalniej, czyli lepiej, łatwiej, szybciej! „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu FIO

logotypy_fio_bez_podpisuProjekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Stowarzyszenie „Via Linguae” realizuje projekt pt.: Profesjonalniej znaczy lepiej, łatwiej, szybciej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji pozarządowej, który jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie, a sam Program prowadzony jest przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny RAMŻA na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Celem projektu realizowanego od 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2016 roku jest zwiększenie własnych zasobów materialnych i potencjału organizacyjno-społecznego  Stowarzyszenia „Via Linguae” poprzez zakup przenośnego ekranu projekcyjnego, głośników komputerowych, dyktafonu, komputera z systemem operacyjnym Windows, oprogramowania MS Office oraz bindownicy i gilotyny do papieru. Sprzęt ten zwiększy profesjonalność podejmowanych przez Stowarzyszenie działań statutowych, co przełoży się na lepszą, łatwiejszą i tym samym szybszą realizację celów Stowarzyszenia.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są członkowie Stowarzyszenia „Via Linguae”, tj. 60 osób działających w organizacji non profit, korzystający z zakupionego sprzętu podczas przygotowywania organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń naukowo-dydaktycznych. W grupie tej znajdują się m.in. pracownicy Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialni za merytoryczną stronę podejmowanych inicjatyw. Pośrednimi odbiorcami będą osoby uczestniczące w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, które dzięki wykorzystaniu zakupionego sprzętu będą efektywnie przyswajać przekazywane treści, co przełoży się na zwiększenie ich świadomości językowej.

Konferencja na Uniwersytecie w Grazu

Konferencja na Uniwersytecie w Grazu

W dniach 21-24 marca na Uniwersytecie w Grazu odbyła się coroczna konferencja Komisji Słowotwórczej działającej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Wzięły w niej udział, wygłaszając referaty, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa oraz dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, będące członkiniami tejże Komisji. Spotkanie w Grazu jest ważną slawistyczną platformą wymiany myśli i koncepcji metodycznych dotyczących badań słowotwórstwa słowiańskiego.

Koło Kultury Języka Polskiego UŚ z wykładami w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

Koło Kultury Języka Polskiego UŚ z wykładami w Szkole Podstawowej nr 15  w Chorzowie

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest co roku 21 lutego. Z tej okazji Koło Kultury Języka Polskiego UŚ ze Stowarzyszeniem „Via Linguae” przygotowało warsztaty językowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie.

To już kolejne spotkanie członków Koła Kultury Języka Polskiego i ich opiekunki dr Kingi Wąsińskiej z uczniami śląskich szkół. Tym razem Studenci polonistyki postanowili skupić uwagę uczniów na prawidłowych formach zapisu daty. Pamiętając, że dbałość o poprawne wysławianie się to element kultury osobistej i dobrego wychowania, uczulali młodych użytkowników polszczyzny, by przy słownym zapisie daty zawsze miesiąc zapisywali w dopełniaczu, a nie w mianowniku. Przypomnieli również reguły zapisu nazw świąt wielką literą, a nazw obrzędów – małą.

Warsztaty urozmaicane były zagadkami z zakresu etymologii. Wyjaśniając pochodzenie nazw miesięcy, prowadzący szukali przyczyn obecności w nich imion rzymskich bogów: boga wojny – Marsa i bogini przyrody – Mai. Pytali: co ma czerwiec wspólnego z kolorem czerwonym? czy luty to surowy miesiąc?, a także: kiedy kwitną wrzosy, pachną lipy i opadają liście? Ciekawość uczniów wzbudziły paździerze, czyli suche łodygi lnu i konopi. I tak bez większych trudności  uczestnicy spotkania dotarli do styku starego i nowego roku.

Wspólny projekt edukacyjny – program Brawo polski!

Wspólny projekt edukacyjny – program Brawo polski!

Instytut Języka Polskiego jako partner będzie realizować projekt Brawo polski! – cykl edukacyjno-kulturalnych audycji telewizyjnych. Zadanie dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016.

Zadanie będzie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu 12 odcinków programu edukacyjno-kulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania jest, w sposób przystępny i akceptowalny dla zróżnicowanych społecznie i demograficznie odbiorców, podniesienie kompetencji komunikacyjnych użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Każdy odcinek programu dotyczyć będzie kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.).

Formuła programu zakłada zainicjowanie kwestii problematycznych przez prowadzących ­ cudzoziemców (dla których kwestie skuteczności i poprawności komunikacji w języku polskim nie są oczywiste i dzięki temu w sposób naturalny stają się przedmiotem ich namysłu). Komentarzem dla tych problemów będzie zdanie rodzimych użytkowników polszczyzny (przedszkolaków, uczniów liceum, seniorów) oraz wypowiedzi eksperckie językoznawców, wykładowców akademickich.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

ojczysty

Zbiórka darów na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu

Zbiórka darów na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu

W najbliższy poniedziałek, 21 marca, odbędzie się kolejna edycja – organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej – Dni Języków poświęcona Indiom i Nepalowi. Oprócz zajęć językowych, warsztatów kulinarnych oraz warsztatów jogi na naszym Wydziale odbędzie się także zbiórka darów na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu. Loteria

Z inicjatywą zbiórki wyszli studenci Szkoły, a w szczególności pani Patrycja Szewczyk, która przez pewien czas pracowała w Nepalu jako wolontariuszka. Opowiedziała o swych doświadczeniach koleżankom i kolegom z kursu przygotowawczego i udało jej się namówić ich do pomocy w organizacji zbiórki materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz podręczników do uczenia się języka angielskiego, a także datków pieniężnych.

Studenci są niezwykle zdeterminowani i bardzo chcą pomóc swym rówieśnikom w kraju, który dotknięty został klęską żywiołową. Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie tej cennej inicjatywy. W tym dniu na Wydziale – przy portierni – będą wystawione kosze, w których można będzie zostawić przedmioty przyniesione dla mieszkańców Nepalu, będą tam również skarbonki, do których zbierane będą środki pieniężne.

Zebrane dary i datki za pośrednictwem Fundacji Karmalaya przekazane zostaną mieszkańcom Nepalu. Zebrane środki spożytkowane zostaną między innymi na zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do edukacji (budowa i wyposażenie szkół), podstawowej opieki medycznej (zakup leków i sprzętu ratującego życie) czy zakup żywności i najpotrzebniejszych artykułów gospodarstwa domowego.

Karolina Graboń

Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa

komunikacja_plakat.inddInstytut Języka Polskiego UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Śląskie Towarzystwo Marketingowe i Koło Naukowe Komunikator zapraszają tegorocznych maturzystów oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką promocji, negocjacji, doradztwa wizerunkowego, poradnictwa logopedycznego na Dni Otwarte kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, które odbędą się 3-4 marca 2016 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej.

Dni otwarte stanowią doskonałą okazję do spotkania z wykładowcami, studentami, a także absolwentami kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa oraz do wysłuchania interesujących wykładów mistrzowskich:

3 III, godz. 9.00: Wykład mistrzowski – dr hab. Jacek Warchala „Codzienność reklamy”

4 III, godz. 9.00: Wykład mistrzowski – prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka „Jak odnieść sukces w negocjacjach?”

Wstęp na wykłady jest wolny

W programie Dni Otwartych przewidziano również zwiedzanie nowoczesnego budynku biblioteki hybrydowej, a także atrakcyjne warsztaty: negocjacyjne, reklamowe, językowe oraz szkolenie „Sztuka szukania w labiryncie informacji”.

Zapisy na warsztaty i zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej: ijp@us.edu.pl

Podczas wydarzenia promowane będą nasze praktyczne specjalności: komunikacja promocyjna, negocjacje kryzysowe, doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo, poradnictwo logopedyczne.

Serdecznie zapraszamy!

II Festiwal Języka Ojczystego w Katowicach

II Festiwal Języka Ojczystego w Katowicach

Katowicki Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ma zaszczyt zaprosić na II Festiwal Języka Ojczystego, który odbędzie się w dniach 23, 25 i 29 lutego 2016 roku w Katowicach.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego (dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce tego właśnie dnia 1952 roku w Bangladeszu, kiedy podczas demonstracji zwolenników nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego zginęło pięciu studentów uniwersytetu w Dhace) ma przyczyniać się do ochrony różnorodności językowej, stanowiącej ważny element dziedzictwa kulturowego.

plakat.inddZarząd Katowickiego Oddziału Miłośników Języka Polskiego corocznie stara się uświetnić ten dzień organizacją wykładów lub warsztatów poszerzających wiedzę na temat języka. W ubiegłym roku obchody te przybrały szczególny rozmach, przeradzając się w kilkudniowy Festiwal Języka Ojczystego. Spore zainteresowanie, jakim cieszyły się zaplanowane wtedy wydarzenia, skierowane do różnych grup odbiorców (zob. program, zdjęcia i relację na stronie http://uranos.cto.us.edu.pl/~tmjp/), skłoniły Zarząd do zorganizowania w tym roku kolejnego, II Festiwalu Języka Ojczystego w Katowicach. W programie przewidziano m.in. warsztaty dla uczniów oraz interesujące wykłady otwarte:

  •  Co znaczy dziś angielski jako język ojczysty? – Dr. Josephine Lewkowicz (King’s College Londyn, Uniwersytet Warszawski);
  • O poszukiwaniach przodków na Górnym Śląsku. Ślady języka polskiego w górnośląskich źródłach genealogicznych XVII, XVIII i XIX wieku – Damian Jureczko, Mirosław Mitrenga (Górnośląskie Towarzystwo Genealogiczne „Silius Radicum”);
  • Na tropie języka i nowych bibliotecznych technologii. Gra edukacyjna dla uczniów szkoły podstawowej – dr Ewa Biłas-Pleszak (IJP UŚ), mgr Jadwiga Witek (CINiBA).

Zachęcamy do udziału w przygotowanych spotkaniach. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

Współorganizatorami Festiwalu są: Instytut Języka Polskiego UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka UŚ oraz Stowarzyszenie Przyjaciół IJP UŚ Via Lingaue.

dr Ewa Ulitzka

plakat.indd

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Szlachetna Paczka w Instytucie Języka Polskiego

Podobnie jak w latach poprzednich i w tym roku – dzięki ogromnemu sercu oraz zaangażowaniu Pracowników, Doktorantów oraz Przyjaciół – Instytut Języka Polskiego razem z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Telewizją Polską Oddział w Katowicach oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska pomógł wyjątkowej Rodzinie.

Wspólnie z naszymi Partnerami zebraliśmy prawie 6000 złotych oraz otrzymaliśmy produkty o łącznej wartości ok. 1000 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji, sprawiając, że te święta będą dla obdarowanej Rodziny radosne i niezapomniane. Wierzymy, że kolejny raz wspólnie dokonaliśmy czegoś absolutnie wspaniałego. Wesołych Świąt.

Organizatorki akcji
Katarzyna Sujkowska-SobiszBeata Duda

Seminarium w Moguncji

Seminarium w Moguncji

Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa i doktorantka IJP Anna Latusek gościły w Moguncji (Niemcy). Tam, na Uniwersytecie Jana Gutenberga, uczestniczyły w seminarium prof. dr. Björna Wiemera, slawisty, polonisty. Tematem spotkania były wykładniki trybów niech by oraz wyrażenia funkcyjne.

Ponadto toczyły się rozmowy na temat potrzeby tworzenia i rozbudowywania korpusów historycznego języka polskiego. Seminarium zostało zrealizowane w ramach projektu badawczego Polskie wyrażenia funkcyjne w ujęciu diachronicznym, kierowanego przez prof. zw. dr hab. Krystynę Kleszczową.

Mongucja1 Mongucja4 Mongucja2 Mongucja3