IV ogólnobiałoruski sprawdzian z języka polskiego

IV ogólnobiałoruski sprawdzian z języka polskiego

W dniach od 5 do 7 grudnia 2015 roku w Mińsku odbywał się IV Ogólnobiałoruski Sprawdzian z Języka Polskiego zorganizowany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie współtworzył także Miński Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny.

Dyktando organizowane od kilku lat na stałe wpisało się w kalendarz imprez promujących Polskę na Białorusi. Tym razem uroczystość poprowadziły dr hab. Katarzyna Wyrwas oraz dr Joanna Przyklenk z Instytutu Języka Polskiego. Zebranych przywitał konsul Jacek Sobierajski.

Tekst dyktanda zaprezentowała dr hab. Katarzyna Wyrwas. Po dyktandzie odbył się quiz pt. „Teraz Polska, czyli polski quiz” przygotowany przez wykładowczynie z Uniwersytetu Śląskiego. Na zwycięzców i uczestników quizu czekały atrakcyjne nagrody. Tekst dyktanda jest dostępny na stronie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku: http://www.minsk.msz.gov.pl/resource/c0259229-55d3-4161-be83-e855be1991e7:JCR.Następnie wykład o polskiej grzeczności wygłosiła dr Joanna Przyklenk, a kolejne wystąpienie na temat problemów Polaków z grzecznością językową zaprezentowała dr hab. Katarzyna Wyrwas.

Nagrody dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w dyktandzie wręczył konsul Marek Pędzich. O wydarzeniu można przeczytać także tutaj: http://www.minsk.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/dyktando. Tego samego dnia po południu wykładowczynie były gośćmi Studia Movia zrzeszającego tłumaczy, gdzie dr hab. Katarzyna Wyrwas wygłosiła wykład na temat „Zapożyczenia semantyczne we współczesnej polszczyźnie”,  a dr Joanna Przyklenk przedstawiła temat „Kruszący kopie nocny marek…. O słownictwie dawnym i nowych tendencjach we współczesnej polszczyźnie”.

Bialorus5 Bialorus Bialorus4 Bialorus3

Warsztaty językowe w Moskwie

Warsztaty językowe w Moskwie

W dniach od 30 listopada do 5 grudnia 2015 roku dr Agnieszka Piela z Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz mgr Kinga Groszewska ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ prowadziły w Moskwie cykl warsztatów w języku polskim. Jest to kolejny już wyjazd wykładowców Uniwersytetu Śląskiego do Instytutu Polskiego w Moskwie – w ramach podpisanej między jednostkami umowy o współpracy.

Tym razem zajęcia poświęcone zostały zagadnieniom językowym. Lektorki prowadziły warsztaty z mowy potocznej (mgr Kinga Groszewska) oraz z polskiej frazeologii i odmiany nazwisk słowiańskich (dr Agnieszka Piela). Dużym zainteresowaniem cieszyły się prelekcje poświęcone zwyczajom i obrzędom Świąt Bożego Narodzenia. Dr Agnieszka Piela i mgr Kinga Groszewska odwiedziły również Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie. Ze strony Instytutu Polskiego w Moskwie za wizytę wykładowców z UŚ odpowiedzialna była mgr Polina Justova – tłumaczka i lektorka języka polskiego.

Moskwa

„Językoznawstwo technologiczne” – spotkanie KNDJ z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

„Językoznawstwo technologiczne” – spotkanie KNDJ z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Członkowie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa mieli przyjemność uczestniczyć 30 listopada br. w spotkaniu naukowym, zorganizowanym przez pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W nowo powstałym Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych kierownik katedry dr hab. prof. UE Aleksandra Pethe przedstawiła profil naukowy jednostki. Dr Dorota Konieczna wygłosiła referat pt. „Koncepcja dyskursywnego badania blogosfery”, przybliżając słuchaczom możliwości automatyzacji oraz wykorzystania osiągnięć informatycznych i technologicznych w analizie dyskursu nowych mediów, w szczególności blogów tematycznych przy wykorzystaniu m.in. analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu. Podjęta w jednostce perspektywa badawcza podkreśla wszechstronność i interdyscyplinarność współczesnego językoznawstwa – dokonania lingwistyki okazują się niezbędne nawet w tak pozornie odmiennych dziedzinach wiedzy, jak informatyka czy ekonomia.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa pragnie serdecznie podziękować pracownikom Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów UE, w szczególności profesor Aleksandrze Pethe i doktor Dorocie Koniecznej za gościnność, zaangażowanie i podzielenie się ze słuchaczami inspirującymi informacjami i refleksjami naukowymi. Równocześnie życzymy całemu zespołowi badawczemu dalszych sukcesów i nowatorskich osiągnięć w pasjonującej dziedzinie inżynierii wiedzy.

Chicagowskie spotkania metodyczne

Chicagowskie spotkania metodyczne

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz oraz dr hab. Magdalena Bąk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego od 11 do 21 października 2015 roku prowadziły w Chicago szereg spotkań językowych i metodycznych w ramach projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” organizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wykładowczynie spotykały się zarówno z dyrektorami szkół polskich w Chicago, jak i licznymi przedstawicielami nauczycieli pracujących w aglomeracji chicagowskiej, wyjątkowym doświadczeniem były również spotkania z uczniami Polskiej Parafialnej Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Wheeling.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz oraz dr hab. Magdalena Bąk prowadziły wykłady i warsztaty w kilku szkołach polskich (m. in. w Parafialnej Szkole Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago, w Polskiej Parafialnej Szkole im. Juliusza Słowackiego w Wheeling oraz w Polskiej Szkole im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills), a także w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago. Nauczyciele wykazywali wielkie zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, które często trwały do późnych godzin wieczornych.

11.2015c 11.2015a 11.2015b 11.2015d 11.2015e

ISAD 2015 pod patronatem UŚ w CINIBA

ISAD 2015 pod patronatem UŚ w CINIBA

Z inicjatywy Katowickiego Klubu J i Klubu ludzi mówiących oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i CINIBA w przeddzień ISAD 2015 (the International Stuttering Awareness Day – Światowy Dzień Świadomości Jąkania”) zostało zorganizowane forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania.

W programie  spotkania znalazły się m. in.: dwie krótkie prezentacje („Informacyjne narzędzia wspierania indywidualnego rozwoju” – Tomasz Zięba, „Czy świat rozumie jąkanie?” – Katarzyna Węsierska). W czasie tej drugiej prezentacji uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać pozdrowień, które specjalnie dla nich przesłał Benny Ravid – honorowy prezes AMBI (Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się).

Kolejnymi punktami programu spotkania były mini-sonda o jąkaniu przeprowadzona na terenie biblioteki, a także panel dyskusyjny. Zarówno wyniki krótkiego sondażu, jak i dyskusja panelowa były bardzo interesujące. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział!

10.2015a 10.2015b 10.2015c 10.2015d 10.2015e

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

10 października 2015 roku odbyła się współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej (http://konferencjalogopedyczna.pl). Konferencja skierowana została do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem konferencji było nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii.

Problematyka planowanej konferencji dotyczyła kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań związanych z:

  • podstawami i metodami diagnozy zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych;
  • wczesną interwencją logopedyczną;
  • wielospecjalistyczną diagnozą i terapią logopedyczną.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia naukowców, logopedów praktyków, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy mogli poszerzyć swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w bezpłatnych warsztatach naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów.

Będziemy działać profesjonalniej i skuteczniej! „Via Linguae” realizuje projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

23 września 2015 roku odbyły się dwa szkolenia w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Via Linguae” projektu pt.: „Działać profesjonalniej i skuteczniej – doposażenie Stowarzyszenia „Via Linguae” w sprzęt służący rozwojowi młodej organizacji społecznej”. Projekt ten jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szkolenie pierwsze z obsługi nowo zakupionego sprzętu poprowadziła dla nas pani mgr Emilia Kałuzińska. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z możliwościami technicznymi aparatu fotograficznego firmy Nikon (D3200 AF-S 18-55 VR II) oraz mogli docenić zalety niewielkiego urządzenia, tj. rzutnika multimedialnego (projektor Philips PPX 3414), który dzięki małym rozmiarom (105 x 105 x 31,5 mm) i niskiej wadze (0,270 kg) jest łatwy w przenoszeniu oraz funkcjonalny w użytkowaniu. Co więcej, może działać bez konieczności podłączania komputera czy laptopa – wystarczy wpiąć do niego pendrive. Uczestnikom zaprezentowano też zakupione pendrive’y (Kingston 32GB DataTraveler SE9 G2 100 Mb/s USB 3.0).

Drugie szkolenie – poświęcone prezentacjom multimedialnym – poprowadziła pani Amanda Caban, która nie tylko omówiła sposób tworzenia prezentacji, ale wskazała także najnowsze trendy w zakresie przygotowywania spersonalizowanej prezentacji multimedialnej. Cennych informacji udzieliła też na temat opracowywania i włączania do prezentacji fragmentów materiału filmowego.
Dzięki nowemu sprzętowi i zdobytej wiedzy Stowarzyszenie „Via Linguae” będzie profesjonalniej i skuteczniej promować polszczyznę oraz podejmować i wspierać działania na rzecz poprawnych oraz kulturalnych praktyk komunikacyjnych.